Paragraf 103 og 104

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104

Magleby Skolecenter har nu mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104.


Formål

 

Der er en erhvervsinstruktør/underviser til rådighed igennem hele dagen, som yder støtte til:

 

Lovgrundlaget:

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.


§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.


Du kan åbne vores § 103/§ 104 aftale her