Dansk

Formålet med undervisningen i dansk er at blive god til at læse og skrive.
Undervisningen i dansk tager udgangspunkt i den enkelte, dvs. at der tages hensyn til det individuelle niveau og det vurderes, hvilken læringsmetode, der fungerer bedst for den enkelte studerende.
Nogle af de mål vi arbejder med er at undervisningen skal give den studerende et fagligt, socialt og psykisk løft. De studerende skal tilegne sig viden om det danske sprog. Endvidere skal de studerende lære at reflektere og udtrykke sig mundtligt og skriftligt. De skal lære at lytte aktivt i samtale med andre og lære at være åbne overfor hinanden.    

Vores almendannende undervisning i dansk fremmer personlige kvalifikationer som:
•    Selvværd
•    Selvtillid
•    Selvstændighed
•    Personlig fremtræden

Samt egenskaber, holdninger og værdier som:
•    Livslyst og mod på tilværelsen
•    Engagement og lyst til at lære
•    Social forståelse
•    Samarbejdsevne og ansvarlighed
•    Åbenhed, tolerance og respekt for andre
•    Stabilitet og udholdenhed.
    
Slutmål:

•    At den studerende taler klart, tydeligt og forståeligt.
•    At den studerende bliver bedre til at læse, forstå, stave og skrive. De studerende skal øve sig i at læse med forståelse og genfortælle en handling. De skal blive bedre til grammatik.
•    Lytte aktivt i samtale med andre og lære at være åbne overfor hinanden samt stille spørgsmål.
•    Lære at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst og at anvende et korrekt sprog.
•    Tilegne sig viden om det danske sprog.
•    Lære at reflektere og udtrykke sig.