Psykoterapeut

Magleby Skolecenter har tilknyttet psykoteraperapeut cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka, som kommer fast i huset hver tirsdag.

Dorte har psykologisk vejleding og terapi med de unge og fungerer som supervisor i forhold til lærere og pædagoger.

Dorte har egen klinik i Næstved, hvor hun tilbyder forskellig behandling. Vores elever får tilbudt den behandling, der passer til dem.

Dorte Brodka er RAB-registreret hypnoterateut og familiebehandler. (RAB er en beskyttet titel oprettet i samarbejde med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed, og sikrer, at behandleren opfylder lovens strengeste krav til uddannelse og etik).

Dorte tilbyder følgende behandlinger:

- Psykoedukation. (undervisning i egen problemstilling, evt. diagnose og strategier til håndtering af psykiske problemstillinger i hverdagen.)

- Kognitiv terapi

- Mindfulness

- Hypnose.