Målgrupper

Logo magleby-web

Målgrupper - Intern Skole - Magleby Skolecenter

Når du starter på Magleby Skolecenter, sker det i samarbejde med en sagsbehandler eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i din kommune.
Vores elever tilhører en blandet målgruppe. Vi har unge med autisme og aspergers, unge med ADHD, unge med indlæringsvanskeligheder, unge med angst, unge der er psykisk sårbare og unge der er kriminalitetstruede.
Vores erfaringer viser, at en blandet målgruppe har store fordele. Hvis der er elever, der ikke kan være sammen, kan vi oprette flere hold, så de ikke undervises sammen.
Fordelene ved inklusionen er, at elever med forskellige vanskeligheder ofte viser sig at gøre hinanden godt. Vi er alle gode til noget, og alle har vi svært ved noget. Det er bare ikke de samme ting. Det giver mulighed for gode pædagogiske pointer og vi lærer eleverne at bruge hinanden og støtte hinanden der, hvor de har svage sider.
Vores specialpædagogiske indsats er tilpasset den enkelte elevs behov og vanskeligheder. Vi har en individuelt tilrettelagt undervisning.


Her kan du læse nærmere om vores pædagogiske metode indenfor de forskellige målgrupper:
Unge med ADHD
Unge med Autisme
Unge med Aspergers
Unge med Borderline
Unge med angst og depression
Unge der er psykisk sårbare
Unge der er kriminalitetstruede

 

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2022/23

forside 22-23 STU

Årsprogram Intern Skole 2022/23

forside aarsprogram dis 22-23