Praktik som pædagog

Logo magleby-web

Praktikforløb som pædagog

Magleby Skolecenter tilbyder praktikforløb i forbindelse med uddannelsen til pædagog. Vi har et samarbejde med University College Sjælland omkring praktikken og er således et godkendt praktiksted.

Magleby Skolecenter består af forskellige enheder, Den Interne Skole, STU, opholdsteder og botræninger.  

Vi tilbyder 3. praktik for pædagogstuderende på Den Interne Skole (DIS).

På DIS går elever fra 1.-10. klasse. DIS modtager piger og drenge i alderen 6 til 18 år. DIS er godkendt til 50 elever. Elever der bliver indskrevet på DIS, har psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Ofte er der tale om tidligt skadede børn og unge. Fælles for størstedelen af børn og unge på Magleby Skolecenter er en barndom med en overvægt af risikofaktorer og forskellige grader af omsorgssvigt, hvilket har resulteret i en eller flere uløste udviklingsopgaver.

Disse udviklingsopgaver indbefatter:

-   Moralsk og social adfærd og tilpasning til skolens adfærdskrav
-    Undgå psykisk sygdom
-    Basale skolefærdigheder
-    Optimisme
-    Initiativ
-    Selvmotivering
-    Involvering i ungdomsaktiviteter udenfor skole og familie
-    Nære relationer
-    En vis målrettethed
-    Undgå misbrug og kriminalitet

På DIS har vi mange forskellige børn og unge. Mange af dem har en diagnose.

Problematikkerne indbefatter, men begrænser sig ikke til:
-    ADHD
-    autismespektrumforstyrrelser
-    generelle indlæringsvanskeligheder
-    personlighedsforstyrrelser
-    omsorgssvigtede
-    tidligt skadede
-    angst
-    psykisk sårbare
-    kriminalitetstruede

De unge er ofte udfordret af flere problemstillinger og diagnoser.

For mange af de børn og unge vi modtager har relationerne til skole, kammerater og familie været problemfyldte. Som konsekvens har barnet /den unge kun få positive sociale relationer og oplevelser. I det ordinære skolesystem har det været vanskeligt at holde fokus på de udviklingsopgaver, som er ved at mislykkedes eller allerede er det.

Grundet vores elevers sårbarhed og særlige vanskeligheder er det kun muligt for os at modtage studerende i 3. praktikperiode. Vi forventer en vis faglighed, desuden må den studerende være psykisk robust og indstillet på arbejdet med målgruppen, som kan være udfordrende, men samtidig enormt givende både personligt og fagligt.

Hvis du er studerende på pædagoguddannelsen og ønsker at aflægge din 3. praktikperiode hos os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Sisse Larsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Beskrivelse af praktikstedet kan læses her

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2022/23

forside 22-23 STU

Årsprogram Intern Skole 2022/23

forside aarsprogram dis 22-23