Tilknyttet psykiater

Logo magleby-web

Psykiater

Magleby Skolecenter har tilknyttet Charlotte Hertel, der er speciallæge i psykiatri, som psykiatrisk konsulent.

Charlotte har arbejdet i atten år som overlæge i Psykiatri på Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatrisk Center Bornholm og arbejder nu freelance.

Charlotte er også familieterapeut og har arbejdet som lærer i familieterapi og sexologi på Kemplerinstituttet i tyve år. Hun har arbejdet med, superviseret og undervist i miljøterapi i en lang årrække og har netop taget en diplomuddannelse i løsningsfokuseret terapi på SIKT i Malmø. Hun har langvarig erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Charlotte kommer fast i huset en dag om måneden. I hendes arbejde tager hun udgangspunkt i samtaler med den unge. Herefter tilbyder hun evt. samtaleterapeutiske forløb. Charlotte udskriver også medicin og vurderer løbende denne behandling, hvis der er behov for psykofarmaka.

Charlotte fungerer samtidig som rådgiver og supervisor for lærere og pædagoger. Den 13. januar 2017 holdt hun oplæg til pædagogisk dag for alle ansatte på Den Interne Skole, STU og Bostedet Magleby og Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen. Emnet var PTSD, depression og tilknytningsforstyrrelser.

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2018/19

aarsprogram

Årsprogram Intern Skole 2018/19

aarsprogram2