Psykolog

Logo magleby-web

Psykolog og psykoterapeut

Magleby Skolecenter har tilknyttet en psykoterapeut og en psykolog.

Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka kommer fast i huset hver tirsdag.

Dorte har psykologisk vejleding og terapi med de unge og fungerer som supervisor i forhold til lærere og pædagoger.

Dorte har egen klinik i Næstved, hvor hun tilbyder forskellig behandling. Vores elever får tilbudt den behandling, der passer til dem.

Dorte Brodka er RAB-registreret hypnoterateut og familiebehandler. (RAB er en beskyttet titel oprettet i samarbejde med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed, og sikrer, at behandleren opfylder lovens strengeste krav til uddannelse og etik).

Dorte tilbyder følgende behandlinger:

- Psykoedukation. (undervisning i egen problemstilling, evt. diagnose og strategier til håndtering af psykiske problemstillinger i hverdagen.)

- Kognitiv terapi

- Mindfulness

- Hypnose.

 

Cand. Psych. Christina Bach Jensen er ansat på fuld tid. Christina er uddannet psykolog fra Syddansk Universtitet.

Christina gennemfører psykologsamtaler med de unge og sparring og supervision til lærere og pædagoger.

Christina deltager i møder ang. de unge, hvor hun kommer med psykologfaglige input og anbefaler en indsats eller et tiltag.

Christina laver forskellige tests og udfærdiger en testkonklusion eller en psykologisk rapport.

 

Magleby Skolecenter tilbyder fem forskellige tests:

- Spørgeskemaundersøgelsen Beck Youth Inventories II. Denne test giver et billede af, hvordan den unge ser sig selv i forhold til angst, depression, vrede og normbrydende adfærd. Testens resultater anvendes af psykologen som et arbejdsredskab i forbindelse med et samtaleforløb.

- WISC V. Denne test giver et billede af det generelle kognitive funktionsniveau.

- CEFI - Comprehensive Executive Function Inventory. Denne test giver et billede af det eksekutive funktionsniveau, dvs. evnen til at planlægge og udføre handliger samt kontrollere egen adfærd.

- SEE - Social Emotional Evaluation. Denne test giver et billede af evnen til at aflæse andre.

- CAT - Children's Apperception Test. CAT består af et sæt billeder med mennesker, der er i færd med forskellige aktiviteter. Barnet skal fortælle en historie ud fra billederne. Ud fra fortællingerne kan der frembringes brugbar viden, for man kan ikke digte fortællinger, uden at der inddrages noget fra sit eget liv og erfaringsgrundlag. 

 

Virksomhedspris til Magleby Skolecenter

 

 

magleby-tv2

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2018/19

aarsprogram

Årsprogram Intern Skole 2018/19

aarsprogram2