Rusmiddelpolitik

Logo magleby-web

Rusmiddelpolitik

Formål:
Magleby Skolecenters rusmiddelpolitik skal sikre, at ingen elever hindres i at gennemføre skoletilbuddet/uddannelsen på grund af misbrug.

 

Krav til vores rusmiddelpolitik:

 • Klar og synlig
 • Grundlag for skolecentrets oplysende arbejde
 • Grundlag for skolecentrets forebyggende arbejde
 • Grundlag for skolecentrets konkrete handling når misbrug er opstået


Rusmiddelpolitikker omfatter følgende områder:

 • Alle former for euforiserende stoffer
 • Andre rusmidler (svampe/opløsningsstoffer etc.)
 • Dopingstoffer
 • Alkohol

 

Vores holdning til narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

 • Indtagelse af disse stoffer er særdeles sundhedsskadelige og betyder bl.a
 • svigtende koncentrationsevne/indlæring
 • afhængighed, såvel psykisk og fysisk som økonomisk
 • at uddannelsen ikke gennemføres
 • økonomisk kriminalitet
 • dårlig livskvalitet

 

Skolecentrets regler for euforiserende stoffer, doping samt andre rusmidler:

På skolecentrets område, herunder opholdsstederne, skole og udendørsarealerne
er det strengt forbudt at indtage, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler (svampe/opløsningsmidler etc.) samt dopingpræparater.

Skolecentrets regler for alkohol:

    Det er strengt forbudt at indtage og opbevare alkohol på skolecentret i undervisningstiden.
    Det er strengt forbudt at indtage enhver anden form for rusmidler – i alle situationer – på skolecentret.

 
Generelt:

Det er strengt forbudt at møde til undervisningen eller andre aktiviteter på skolecentret i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat at gribe aktivt ind hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art, eller optræder i rusmiddel påvirket tilstand på skolecenterets område.

 

Forebyggelse:

Skolecentrets forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk

 
På baggrund af dette deltager skolecentret i lokalområdets SSP, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem:

S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet

- samt lokalområdets ungdomsinstitutioner.

 

Skolecentret ønsker med dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt unge.
Vi vil gøre en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig. Derfor vil vi:

    Synliggøre misbrugspolitikken på skolecentret hjemmeside samt på skolens opslagstavler samt i skolens brochure.
    Afholde minimum to årlige kurser med misbrug som overordnet tema.
    Løbende informerer eleverne ved hjælp af brochure, hæfter og andet materiale om misbrug.

 

Desuden har skolecentret skabt et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan sætte ind med effektiv genopretning, inden der opstår problemer, der kan skade den unge. Af hensyn til den enkelte elev vil der blive etableret et individuelt sammensat misbrugsnetværk, der skal sikre sig:

    At etablere et miljø, hvor det er muligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger.
    Informerer/oplyse elever om misbrug.
    Sikre at elever er oplyst om skolecentrets misbrugspolitik.
    Sikre at hver afdeling på skolecentret har en forebyggelseskoordinator (primær pædagog/lærer), der skal forebygge afdelingsvise initiativer, og fungere som bindeled mellem elever/personale/ledelse og tage konkrete initiativer, hvor der er tale om bestyrket mistanke om misbrug.

 

Når overtrædelse af misbrugsregler er konstateret:

Hvis det konstateres, at en elev har overtrådt skolecentrets regler vedrørende indtagelse af alkoholiske drikke eller øvrige rusmidler, vil der øjeblikkeligt blive indkaldt til et netværksmøde bestående af elev, forældre, lærer, pædagog, skoleleder og sagsbehandler og der vil evt. blive taget kontakt til et misbrugscenter. Sagen vil hurtigt blive behandlet med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte sit skoleforløb.
Er der evt. tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder. Evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet.
Alle sager af denne type vil blive behandlet skriftligt, og der vil løbende blive fulgt op på eleven.

 

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet

 

greensmiley

Virksomhedspris til Magleby Skolecenter

 

 

magleby-tv2

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2021/22

forside-21-22-stu

Årsprogram Intern Skole 2021/22

forside-21-22-dis