Familievejledning

Logo magleby-web

Familievejledning

Familievejledningen Magleby er vejledning, terapi og socialpædagogisk støtte til samspilsramte familier.
Vores vejledning udføres af professionelle familievejledere, psykoterapeuter og pædagoger.
Vi ved, at alle forældre elsker deres børn og ønsker selv at kunne varetage forældreopgaven.
Vi ved også, at langt de fleste børn ønsker at bo hjemme hos en eller begge forældre.
Derfor giver vi vejledning og støtte i familien.
Formålet er, at forældrene bliver dygtigere i deres rolle som forældre.
Gennem vejledning kommer alle medlemmerne i familien i trivsel og oplever glæden ved at være sammen.
Målet er endvidere, at børnene får den nødvendige omsorg og opvækstvilkår, så de vokser op og kommer i positiv udvikling.

 

Forældrestøttende samtaler

Vi tager udgangspunkt i en samtale mellem en familievejleder og forældrene. Her dannes et overblik over behovet for vejledning, støtte og terapi. Her afstemmes forventninger og vi bliver enige om indholdet i forløbet.
Forældrene har ofte behov for støttende samtaler og for at have en professionel vejleder, som samtidig har en god relation til forældrene og som forældrene oplever som en allieret.
Forældrene er ofte overbebyrdede, fordi de står i en situation, som de ikke magter.
Igennem samtalerne opnår forældrene nye redskaber og udvikler derigennem flere kompetencer og øget forståelse for børnenes behov.
Formålet bliver også at give støtte til forældrene i hverdagen og at være den gode sparringspartner, der har tid til at lytte.   
Gennem terapeutiske forløb arbejder vores psykoterapeut mere i dybden. I mange tilfælde ligger der traumer fra barndommen hos forældrene, som kan være medvirkende til det dårlige samspil i familien.

 

Aktiviteter med børnene

Børnene mangler ofte nærværende og kompetente voksne i deres liv. Derfor får børnene støtte af socialpædagoger, der laver forskellige aktiviteter med dem.
Socialpædagogen bliver en erstatning for en forælder, således at barnet opnår den voksenstøtte, det har behov for.
Børnene får herigennem mulighed for at danne relationer til professionelle voksne, som kan rumme dem og som fremstår som gode rollemodeller. Børnene har brug for en voksen at tale med og de har brug for at lære, hvordan man omgås socialt.
Børnene aflastes, støttes og får gode oplevelser.
De opnår sociale kompetencer, hvor de lærer at omgås andre børn og voksne.
Målet at børnene kommer i trivsel og de bliver trygge.

 

Vejledning under samvær

Vores familievejleder deltager i familiens samvær. Her støtter familievejlederen op om samværet og giver nye råd til både forældre og børn, så samspillet lykkes bedre.
Alle familiens medlemmer oplever glæden ved at være sammen. Det kan være, vi laver mad sammen, spiller et spil sammen eller tager på en tur.
Målet er, at familien kommer i bedre trivsel.

 

Du kan læse mere om vores familievejledning i folderen, som kan downloades her

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet

 

greensmiley

Virksomhedspris til Magleby Skolecenter

 

 

magleby-tv2

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2022/23

forside 22-23 STU

Årsprogram Intern Skole 2022/23

forside aarsprogram dis 22-23