§ 103 og §104

Logo magleby-web

Paragraf 103 og 104

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104

Magleby Skolecenter har nu mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og § 104.


Formål

  • At skabe mulighed for at unge med et større støttebehov kan få mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet
  • At få mulighed for meningsfuld beskæftigelse eller interessante aktiviteter i dagligdagen
  • Den beskyttede beskæftigelse indeholder en arbejds- eller aktivitetsmæssig del og en social del.

 

Der er en erhvervsinstruktør/underviser til rådighed igennem hele dagen, som yder støtte til:

  • at kunne fungere på det sociale og arbejdsmæssige plan
  • at udarbejde vejledninger
  • at strukturere og tilrettelægge den enkeltes arbejde/aktiviteter
  • at strukturere og tilrettelægge den enkeltes dag
  • at yde støtte og vejledning, hvis den enkelte har behov for det
  • at have kontakt til netværk

 

Lovgrundlaget:

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.


§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.


Du kan åbne vores § 103/§ 104 aftale her

Virksomhedspris til Magleby Skolecenter

 

 

magleby-tv2

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2022/23

forside 22-23 STU

Årsprogram Intern Skole 2022/23

forside aarsprogram dis 22-23