Fra Skolens Leder

Logo magleby-web

Besked fra skolens leder

Skolecenteret består af en række forskellige samarbejdende enheder:

Den Interne Skole er godkendt til 50 elever.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 
Opholdsstedet Golfstrømmen med plads til 8 børn fra 12 til 18 år.
Opholdsstedet Søholt med plads til 8 unge fra 14 til 18 år.
Botræningen Magleby, der er godkendt til 20 unge i alderen 16-25 år


Alle mennesker har noget, de er gode til

I Magleby tager vi udgangspunkt i, at alle har noget, de er gode til, og at alle mennesker kan lære nyt og udvikle sig, når blot omstændighederne er til det. Dette udgangspunkt lærer vi også eleverne.
Du kan noget, og du har stor værdi. Du er velkommen til at høre til her sammen med os andre.

 

Alle mennesker har noget, de gerne vil have lært.

Det går ud på at hjælpe eleven til at finde og erkende sine styrkesider - og udvikle dem igennem et godt indlæringsprogram. Det går også ud på at hjælpe eleven til at komme videre endnu - at hjælpe ham til at sætte ord på det næste, han gerne vil lære - det næste han gerne vil gå efter.
Du kan noget, og du vil noget mere. Du får mod til at sætte dig mål og lægge planer.

 

Alle mennesker har noget, de skal have lært.

Erkendelsen af at kunne og modet til at sætte mål og lægge planer stiller også kravet om, at der er noget, der skal læres både boglige færdigheder, praktiske færdigheder og adfærdsmæssige færdigheder. Udviklingen af styrkesiderne, ønsket om at lære mere og erkendelsen af, hvad der skal til af resultater i elevens egen plan, som han kan se hvor langt han er, glæde sig over resultaterne og justerer planen videre frem.
Når du arbejder med de mål, du har sat dig og får hjæp til det, får du resultaterne i hus og er godt på vej.

 

Målsætning, planlægning, status.

På Magleby Skolecenter lægger vi vægt på netop denne pædagogiske proces. Sammen med eleven sætter vi målene;  sammen med eleven planlægger vi; og sammen med eleven tager vi stikket hjem.

Personalet samarbejder og sikrer overensstemmelse.
Personalet i skolen og på opholdsstederne prioriterer at være overens om den pædagogiske praksis helt ned i de daglige detaljer. Det har det stor betydning for den enkelte elev, at de voksne er enige - Ligeså stor betydning som det har, at de voksne er forskellige. Forskellige og overens.

Samarbejde med tilsynsmyndigheder og anbringende kommuner

I Magleby har vi tradition for et godt samarbejde med både skolemyndigheder og socialrådgivere fra de anbringende kommuner og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Vi er glade for det tætte samarbejde - og vil gerne sige jer tak for at I viser jeres interesse.

 

Med venlig hilsen
Ingolf Ingemann Damm
Skoleleder

Magleby i Medierne

magleby-medier

Modtag Nyhedsbrev

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet

 

greensmiley

Virksomhedspris til Magleby Skolecenter

 

 

magleby-tv2

Nyheder fra vores hverdag

nakke-small

Årsprogram STU Magleby 2022/23

forside 22-23 STU

Årsprogram Intern Skole 2022/23

forside aarsprogram dis 22-23